Mindfulness for bærekraft

Forskning kan vise til at jevnlig mindfulnessmeditasjon reduserer stress og skaper større kontakt med vårt eget verdigrunnlag

Mindfulness for bærekraft? Det finnes studier som peker på hvordan mindfulnessmeditasjon kan hjelpe oss til å komme bedre i kontakt med vårt verdigrunnlag, og øker vår evne til å føles oss som en del av en større helhet. Les mer om en av  studiene her. I tillegg finnes det nå også en rekke studier og forskning som viser at mindfulnessmeditasjon reduserer stress. Redusert stress virker igjen positivt inn på endringsprosesser, beslutningstaking og innovasjon. Lær mer om hva som skjer med oss under meditasjonspraksis og hvordan du kan innføre medistasjon i ditt daglige virke som en boost på egen prestasjon.

Det vil komme en kursrekke over 8 ganger hvor vi vil ha fokus på å innføre egen meditasjonspraksis i ditt daglige virke. Her vil vi både jobbe faglig med hva mindfulness er og hvordan det bidrar til reduksjon av stress. Slik at det er enklere for deg å få fullt utbytte av daglig meditasjonspraksis.

Det er i dag mulig å melde seg på gratis 

Guidede mindfulnessmeditasjoner på Zoom går ukentlig, se påmeldingslenke på siden. Disse har en varighet på ca 20 min. og er en fin start for dem som ikke er vant til å meditere så mye. Meditasjoner veiledes av Hege som for tiden er under utdanning til mindfulnessinstruktør.

Hvem kan delta?
Enkeltpersoner som ønsker å få bedre tilstedeværelse i sitt arbeid og som ønsker en dypere kontakt med sitt indre.

Personer som har underliggende psykisk lidelse bes ta kontakt med kursholder for å avklare om dette er et egnet kurs.

Pris:

  • Gratis meditasjon

SoCentral

Telefon +47 413 03 290

  • Facebook - White Circle