Mindfulness for bærekraft

Forskning kan vise til at jevnlig mindfulnessmeditasjon reduserer stress og skaper større kontakt med vårt eget verdigrunnlag

Mindfulness for bærekraft? Det finnes studier som peker på hvordan mindfulnessmeditasjon kan hjelpe oss til å komme bedre i kontakt med vårt verdigrunnlag, og øke vår evne til å føle oss som en del av en større helhet. Les mer om en av  studiene her.

 

I tillegg finnes det nå også en rekke studier og forskning som viser at mindfulnessmeditasjon reduserer stress, noe som igjen virker positivt inn på endringsprosesser, beslutningstaking og innovasjon. Lær mer om hva som skjer med oss under meditasjonspraksis, og hvordan du kan innføre meditasjon i ditt daglige virke, som en "boost" på egen prestasjon.

Kurset skjer i åtte trinn hvor vi fokuserer på å innføre meditasjonspraksis i hverdagen. Her jobber vi faglig både med hva mindfulness er, og hvordan det kan bidra til å redusere stress. Slik blir det enklere for deg å få fullt utbytte av en daglig meditasjonspraksis. 

Meld deg på gratis  

Guidede mindfulnessmeditasjoner på Zoom går ukentlig, se lenke for påmelding på siden. Sesjonene har en varighet på ca. 20 min, og er en fin start for dem som ikke er vant til å meditere så ofte. Meditasjoner veiledes av Hege, som for tiden utdanner seg til mindfulnessinstruktør.

Hvem kan delta?
Enkeltpersoner som ønsker å få bedre tilstedeværelse i sitt arbeid og som ønsker en dypere kontakt med sitt indre. 
Personer med underliggende psykisk lidelse bes ta kontakt med kursholder for å avklare om dette er et egnet kurs.

mindfulness.png

Pris:

  • Gratis meditasjon

mindfulness.png

Mindfulness

Her kan du melde deg på gratis veiledende mindfulness-sesjoner (meditasjon), eller kurs som gir deg kompetanse på og kjennskap til hva, hvordan og hvorfor dette er et viktig bidrag inn i strategi, endringsprosesser og innovasjon.