Mindfulness for bærekraft

Forskning kan vise til at jevnlig mindfulnessmeditasjon reduserer stress og skaper større kontakt med vårt eget verdigrunnlag

Mindfulness for bærekraft? Det finnes studier som peker på hvordan mindfulnessmeditasjon kan hjelpe oss til å komme bedre i kontakt med vårt verdigrunnlag, og øke vår evne til å føles oss som en del av en større helhet. Les mer om en av  studiene her.

 

I tillegg finnes det nå også en rekke studier og forskning som viser at mindfulnessmeditasjon reduserer stress, noe som igjen virker positivt inn på endringsprosesser, beslutningstaking og innovasjon. Lær mer om hva som skjer med oss under meditasjonspraksis og hvordan du kan innføre meditasjon i ditt daglige virke, som en boost på egen prestasjon.

Kurset skjer i åtte instanser hvor vi vil fokusere på å innføre meditasjonspraksis i ditt daglige virke. Her vil vi jobbe faglig både med hva mindfulness er og hvordan det kan bidra til reduksjon av stress. Slik blir det enklere for deg å få fullt utbytte av en daglig meditasjonspraksis.

Det er i dag mulig å melde seg på gratis 

Guidede mindfulnessmeditasjoner på Zoom går ukentlig, se lenke for påmelding på siden. Disse sesjonene har en varighet på ca. 20 min. og er en fin start for dem som ikke er vant til å meditere så mye. Meditasjoner veiledes av Hege, som for tiden utdanner seg til mindfulnessinstruktør.

Hvem kan delta?
Enkeltpersoner som ønsker å få bedre tilstedeværelse i sitt arbeid og som ønsker en dypere kontakt med sitt indre. 
Personer med underliggende psykisk lidelse bes ta kontakt med kursholder for å avklare om dette er et egnet kurs.

Pris:

  • Gratis meditasjon

SoCentral

Telefon +47 413 03 290

  • Facebook - White Circle