Wild Nature

KURS I MILJØFYRTÅRN

Miljofyrtarn.gif

Nettkurs
28. februar

kl. 13-14 på  Zoom

4 - 6 uker - intensiv

Fysisk kurs
31. mai og 14 juni

4-6 uker - intensiv

Holdes på Oslo kongressenter

Nettkurs
31.mars

kl. 12-13 på  Zoom

4 - 6 uker - intensiv

Nettkurs
24. august

kl. 13-14 på  Zoom

4 - 6 uker - intensiv

Nettkurs
18. mai

kl. 13-14 på  Zoom

4 - 6 uker - intensiv

Neste kurs
kommer

4 - 6 uker - intensiv

Zoom møte

Bli miljøvernsertifisert


Et etablert sertifiseringsløp guider dere gjennom prosessen steg for steg. Kursene legger opp til at virksomheten blir klar for sertifisering i løpet av to–tre måneder, men ved god egeninnsats fra virksomhetens side kan dette kortes noe ned.

Det fysiske kurset går over to dager med 2–3 ukers mellomrom, mens webinaret skjer i form av en times nettmøte på samme tidspunkt over 4 uker.

Mellom hver kursdag eller hvert webinar legges det opp til egenarbeid med tildelte oppgaver.

Kurset inkluderer også konsulentrådgivning i denne prosessen. Kursleder vil følge progresjonen til den enkelte virksomhet gjennom kurset, og man får individuell rådgivning etter behov.

Det tilbys bistand til alle oppgaver pr. telefon, e-post eller direkte samtaler på kursdagen.

I løpet av kurset vil virksomheten bli stand til å etablere et Miljøledelsessystem og implementere nødvendige rutiner for å opprettholde dette. 

Hvem kan delta?
Alle virksomheter som har et velfungerende HMS-system og en motivert prosjektleder (miljøfyrtårnansvarlig) med mulighet til å jobbe med miljøforbedringer mellom kursdagene, kan delta.

Leanspire forbeholder seg retten til å vurdere hvorvidt virksomheten er egnet. Dersom virksomheten har en kompleks drift med betydelig miljøpåvirkning, anbefales isteden en prosess med tilpasset veiledning.

hege-darkblue.jpg

Hege Sletnes

Godkjent-konsulent-small.png