Portrett2.JPG

Hege Sletnes

Titler og sertifikater

  • Siv.ing. – Industriell økonomi og teknologiledelse

  • Black belt – Lean Six Sigma

  • Sertifisert Miljøfyrtårnkonsulent

  • Sertifisert coach

Ytterligere kompetanse

  • Spesialisering i industriell økologi og bærekraft

  • Psykologi – Personalpsykologi

  • Strategi og målstyring

  • Mindfulness

Suksess, hva er det for deg?

 

Jeg er opptatt av bevisstgjøring, og at kundene mine skal ha eierskap til både prosessene og resultatene. Slik kan de praktiske virkemidlene som brukes, hjelpe bedriften til å tydeliggjøre hvem de er og hva de står for. 

På veien dit stiller jeg mange spørsmål. Jeg er nysgjerrig og søker å kartlegge for å forstå sammenhenger. Jeg lytter og forsøker å sette bitene sammen slik at de gir mening. Når vi ser det store bildet, oppdager vi noen ganger at det kanskje mangler en bit, eller at noen er unødvendige.

Jeg er miljøengasjert og opptatt av at ting skal finne sin plass i en balansert verden. Dette innebærer at vi ikke kan ta mer fra en kilde enn den tåler, og ikke vie mindre oppmerksomhet til ting vi ikke liker. «Alt til sin tid», heter det, og kan høres ut som en god unnskyldning for å utsette ting vi kvier oss til å ta fatt på. Noen ganger innebærer det at vi må brette opp ermene og gjøre et stykke arbeid for å bedre vårt eget ståsted. Ingen tid å miste, altså.

Det å sette et mål som inspirerer og skaper engasjement, er avgjørende for å kunne fortsette den skapende og kreative prosessen en endring ofte medfører.

Mitt ønske er å bidra til en bevisstgjøring rundt ulike tema, slik at dere lettere kan se hva som gir mening for dere. Hva inspirerer og hva ønsker dere egentlig å få til i bedriften deres? Hva fungerer og hva fungerer ikke? Sammen kan vi finne nye innfallsvinkler på noe som i utgangspunktet kan virke komplisert og vanskelig. 

Jeg er klar – er dere?