top of page

Bærekraft i Leanspire

Vi er en Miljøfyrtårn-bedrift!

Som Miljøfyrtårn bidrar vi til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål. En bærekraftig fremtid trenger konkret handling og en felles innsats fra både næringsliv, myndigheter og forbrukere! Som bærekraftskonsulenter og foredragsholdere står kunnskapsformidling høyt på agendaen, bærekraftsmål nummer 4 og 17 står derfor sentralt i vår arbeidshverdag. 

Bli med oss og ta din del av ansvaret! #walkthetalk #grønterskjønt

 

Klikk her for å komme til vår klima- og miljørapport (rapport for 2022) 

Leanspire har som mål å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av alle sine tjenester. Det betyr å ta så miljøvennlige valg, der det er praktisk mulig innenfor innkjøp, energibruk, transport, avfallshåndtering. I tillegg er det viktig for Leanspire og fortsette å videreutvikle tjenester og produkter som kan ha en positiv effekt på det grønne skifte i samfunnet.

 

Dette gjøres gjennom:

• å tenke bærekraft som er en naturlig og integrert del av Leanspire

• å tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter

• å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning

•å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruksmaterialer

 

Vi skal kontinuerlig vedlikeholde og forbedre vårt miljøarbeid i Leanspire. Vi har allerede fokus på minimal bruk av utskrift, minimal bruk av energi, reduksjon og god sortering av avfall samt å velge de mest miljøvennlige måtene å reise på der det er praktisk mulig. 

 

Konkrete mål for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet i 2021-2024

1. Vi skal øke antallet miljøsertifiserte leverandører med 10 % 

● Tiltak: miljøsertifisering skal være et kvalifikasjonskrav i valg av leverandør

2. Vi skal øke det årlige antall virksomheter vi hjelper til sertifisering med 10% innen 2024

● Tiltak: vi skal øke andel virksomheter som deltar på kurs 
● Tiltak: tilby ulike og tilpasset former for veiledning og opplæring i miljøledelse

● Tiltak: sikre kvalitet og oppfølging i forbindelse med sertifiseringsprosessen

3. 70% våre fysiske innkjøp skal være gjenbruk innen 2024

● Tiltak: behovsanalyse i forkant av innkjøp

● Tiltak: kartlegging av gjennomførte innkjøp

Miljøpolicy

Miljofyrtarn_Setifisert_emblem_450x500px.png
Bærekraftsmål 4.png
bottom of page