top of page
7D4A4843-scaled.jpg

E-KURS
BLI MILJØFYRTÅRN

E-kurs i bli miljøfyrtårn

Det er obligatorisk ved førstegangssertifisering av virksomheter å være i prosess med en konsulent, før selve sertifiseringsmøte med sertifisør finner sted.


Kurset vil gi bedriften de verktøyene, informasjonen og den praktiske gjennomgangen som er nødvendig for å sikre en god etablering av et miljøledelsessystem. Fyll ut skjema under, så tar vi kontakt med deg ang. kurset. 

 

Pris 10500kr 


 

Beskrivelse

Bli en miljøfyrtårnsertifisert virksomhet på nett!


Gjennom Bli Miljøfyrtårn E-kurset vil du guides gjennom prosessen trinn for trinn. Alt som kreves av din virksomhet vil vi gå gjennom i detalj, slik at du på egenhånd mestrer å klargjøre din virksomhet til å bli en sertifisert miljøfyrtårnbedrift.

Dere har tilgang til kurset i 54 uker, men hvor lang tid dette tar for dere å bli miøljfyrtårnsertifisert kan dere nå styre selv. Om dere ønsker å gjennomføre et litt intensivt løp over  2 uker eller bruke  52 uker på dette er opp til deres egeninnsats og tid tilgjengelig.  

Gjennom E-kurset får dere tilgang til  tekst, maler, eksempler og videoer som guider dere gjennom prosessen steg for steg. ​

Under kurset tilbys det bistand til alle oppgaver pr. telefon, e-post eller direkte samtaler under spørrewebinarer som legges ut minst 1 gang. pr måned. 

I løpet av kurset vil virksomheten bli i stand til å etablere et Miljøledelsessystem og implementere nødvendige rutiner for å opprettholde dette. 

Hvem kan delta?


Alle virksomheter som har et velfungerende HMS-system og en motivert prosjektleder (miljøfyrtårnansvarlig) med mulighet til å jobbe med miljøforbedringer mellom kursdagene, kan delta.

Leanspire forbeholder seg retten til å vurdere hvorvidt virksomheten er egnet til dette kurset. Dersom virksomheten har en kompleks drift med betydelig miljøpåvirkning, anbefales isteden en prosess med tilpasset veiledning.

hege-darkblue.jpg

Hege Sletnes

Godkjent-konsulent-small.png
bottom of page