top of page

Personvernserklæring

Leanspire er behandlingsansvarlig for persondataene som vi samler inn og lagrer iforbindelse med at virksomheter registerer seg for nyhetsbrev eller melder seg på kurs.

Leanspire tar sikkerhet for persondata på alvor og har rutiner og systemer som sørger for at vi oppfyller kravene etter General Data Protection Regulation (GDPR). Leanspire oppfordrer interessenter til å administrere personopplysninger selv ved å logge på kursportalen. 

 

Virksomheten er kjent med og aksepterer at Leanspire har administrator tilgang til å lese virksomheten sin informasjon i kursportalen.

  • Ansatte i Leanspire og samarbeidspartnere er underlagt taushetserklæring om sensitiv data og informasjon de får innsyn i som omhandler virksomheter som er registrert i kursportalen, og deres ansatte.

 

Leanspire har plikt til å behandle personopplysninger på en åpen måte (jf. personvernforordningen artikkel 12 og 13). Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning. 

Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere vår erklæring. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart. Vi oppfordrer deg til å se igjennom erklæringen regelmessig. Dersom det blir utført større endringer som vesentlig endrer vår personvernpraksis kan vi også varsle deg på andre måter som f.eks. via e-post, eller på selskapets nettside eller sosiale medier. Vi tilgjengeliggjør ikke tidligere versjoner av våre erklæringer. 

Denne erklæringen ble sist oppdatert 14. august 2023.

Vi er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger og har det øverste ansvaret for å sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldene lovgivning. Vi deler ikke personopplysninger med andre, eller bruker opplysningene til annet formål enn det som er angitt.

Vi mottar, samler inn og lagrer all informasjon du legger inn på nettsiden vår eller gir oss på annen måte. I tillegg samler vi inn Internett-protokollen (IP)-adressen som brukes til å koble datamaskinen din til Internett; Logg inn; epostadresse; passord; datamaskin og tilkoblingsinformasjon og kjøpshistorikk. Vi kan bruke programvareverktøy for å måle og samle inn øktinformasjon, inkludert sideresponstider, lengde på besøk på enkelte sider.Vi samler også inn personlig identifiserbar informasjon (inkludert navn, e-post, passord, kommunikasjon),kommentarer, tilbakemeldinger, produktanmeldelser, anbefalinger og personlig profil.

Vårt firma bruker Wix.com-plattformen til å hoste våre nettsider. Wix.com gir oss nettplattformen som lar oss selge produktene og tjenestene våre til deg. Dataene dine kan lagres gjennom Wix.coms datalagring, databaser og de generelle Wix.com-applikasjonene. De lagrer dataene dine på sikre servere bak en brannmur.

 

Når samler vi inn personopplysninger?

 

Vi samler inn personopplysninger når du:

  • Har registret deg på våre sider

  • Har meldt deg på et av våre kurs

  • Har meldt deg på nyhetsmail

  • Har bedt om tilbud

 

Dine rettigheter

Innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Opplysningene utleveres/overføres på en sikker måte. Med mindre du anmoder om noe annet, skal informasjonen gis i en vanlig elektronisk form og sendes kryptert.

Les mer om retten til innsyn

Korrigering av personopplysninger

Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Les mer om retten til å rette eller supplere opplysninger

Sletting av personopplysninger

I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv. I noen tilfeller er vi forpliktet til å oppbevare opplysningene i henhold til gjeldende lovgivning eller andre forpliktelser.

Regnskapsloven pålegger oss å lagre transaksjonsdata i 5 år. For å kunne ivareta kunders rettigheter i forbindelse med garanti og reklamasjon i henhold til forbrukerkjøpsloven, kjøpsloven og våre salgsbetingelser, lagrer vi kjøpshistorikk i 5 år.  Les mer om retten til sletting

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.

Les mer om retten til begrensning

Protestere mot behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.

Les mer om retten til å protestere

bottom of page