top of page
Foggy Forest

KURS I BÆREKRAFT

lean20-2.gif

10 Mars. 2022

Nettbasert

Bærekraft er god business

21 22. nov. 2022

Scandic Solli, Oslo

Bærekraft i praksis

3 - 4 mai. 2022

Scandic Solli, Oslo

Bærekraft i praksis

Dato kommer

Kurs kommer

29.sep.2022

Nettbasert

Bærekraft er god business

Dato kommer

Kurs kommer

Bærekraft er god business/ Bærekraft i praksis

 

Hva er det og hvordan kan du jobbe med dette i din bedrift?​

Leanspire holder et 2 dagers kurs i Bærekraft i praksis, i regi av Tekna. Dette kurset er mer praktisk rettet og har som formål å få satt i gang kursdeltakerene til å jobbe med bærekraft i egen virksomhet.

Endringer i opinionen bidrar nå, sammen med FNs bærekraftsmål, til å påvirke rammebetingelsene for både offentlig og privat sektor. Forretningsmodeller og -praksis merker nå kravene til grønn vekst, teknologiske nyvinninger og økt fokus på bærekraftige produkter.

Stadig flere forbrukere foretrekker nå virksomheter som har et genuint ønske om å bidra til en positiv endring i verden. Det leder næringslivet i retning av ikke bare å ha lønnsomme produkter, men til også å ta et sosial ansvar gjennom sin strategi, markedsføring og kommunikasjon.

Dette kurset gir en grundig innføring i begrepet bærekraft og hvilken betydning dette har for din virksomhet. Det finnes flere studier som viser at bærekraft er lønnsomt, om man bare tar de riktige grepene.

Kurset gir deg følgende utbytte: ​

  • Kurset hjelper deg til å få en praktisk forståelse hva du og din virksomhet kan gjøre for å bli bedre på bærekraft og hvorfor det er viktig å komme i gang nå, slik at du sikrer lønnsomhet på kort og lang sikt. Bærekraft ikke lenger er «nice to know» men «need to know».

  • Du lærer hva som skal til for å implementere grønn forretningsdrift

  • Hvordan jobbe bærekraftig i alle ledd

  • Innføring i suksessfaktorene som bidrar til at bærekraft blir lønnsomt

  • Markedsføring i bærekraft - en balansekunst - hvordan skille mellom grønnvasking og god markedsføring slik at du ikke går i fella

Undervisningsform

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner og øvelser. Du vil få konkrete oppgaver underveis, og deler av kurset består av at hver bedrift jobber på egen hånd eller sammen med andre i samme bransje. Kursleder sørger for at læringen er både praktisk og erfaringsbasert. Ingen forkunnskaper kreves.

Hvem kan delta

Dette kurset er for alle som ønsker å lære mer om bærekraft, og hvordan deres bedrift kan møte samfunnets krav om et grønt skifte.

hege-darkblue.jpg

Hege Sletnes

bottom of page