Bli Miljøfyrtårnbedrift gjennom våre kurs

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft. Mange bedrifter merker i dag en etterspørsel etter miljøsertifisering. Det er gjerne kunder, leverandører og bevisste medarbeidere som presser på for slike endringer. Mange har opplevd at dette har blitt den nye normalen, og fokuset på næringslivet er større enn noensinne.

Ved å være en miljøfyrtårnbedrift visere dere omverden at dere tar dette på alvor.

Lean som metode for å gjennomføre et grønt skifte

Lean har i stor grad vært forbundet med effektivisering av produksjon, men er langt mer enn det: Lean er en filosofi hvor kontinuerlig forbedring er et av grunnprinsippene. Én ting er å bruke Lean til å sikre god kvalitet på produktene, men det er minst like viktig at det kan være en metodikk som sørger for at bedrifter når sine mål – mål som er tuftet på verdier og viser hva bedriften står for.

Nå brukes Lean-metodikken også aktivt til å identifisere og gjennomføre nødvendige tiltak for å få på plass en verdibasert produksjon med mer miljøbevisst drift.

Hva er bærekraft og hvordan kan din bedrift bruke det i markedsføringen?

"Bærekraft" betyr å sørge for en utvikling som imøtekommer dagens behov på en måte som ikke ødelegger mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. I de senere årene har dette begrepet kommet stadig høyere på agendaene både i næringslivet og i politikken, og det benyttes nå over hele verden. Men hva betyr det egentlig, og hvilken effekt vil det ha på bedrifter? Lær mer om hvordan din bedrift med fordel kan bruke bærekraft i markedsføring, strategier og til å konkretisere miljøprofilen deres.

Vil du motta nyhetsbrev?


Meld deg på her

SoCentral

Telefon +47 413 03 290

  • Facebook - White Circle