Bli Miljøfyrtårnbedrift gjennom våre kurs

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft. Mange bedrifter merker i dag en etterspørsel etter miljøsertifisering. Det er gjerne kunder, leverandører og bevisste medarbeidere som presser på for slike endringer. Dette har blitt den nye normalen opplever mange og fokuset på næringslivet er større enn aldri før.

Ved å være en miljøfyrtårnbedrift visere dere omverden at dere tar dette på alvor.

Lean som metode for å gjennomføre et grønt skifte

Lean har vært mye forbundet med effektivisering av produksjon. Men det er langt mer enn det. Lean er en filosofi som legger til grunn kontinuerlig forbedring som en av sine grunnprinsipper. En ting er å sikre god kvalitet på produktene, men minst like viktig er det en metodikk som sørger for at bedrifter når sine egne mål. Målene er igjen tuftet på verdier og viser hva bedriften står for.

Nå brukes også denne metodikken aktivt til å identifisere og gjennomføre de nødvendige tiltak for å få en verdibasert produksjon og en mer miljøbevisst drift.

Bærekraft, hva er det og hvordan kan din bedrift bruke dette i markedsføringen?

Bærekraft har stått stadig høyere på agendaen de senere årene, både i bedrifter og politisk. Bærekraftbegrepet brukes nå over hele verden. Men hva ligger egentlig i bærekraft? hva betyr det og hvilken effekt vil det ha på bedrifter? Lær mer om hva dette er og hvordan dette begrepet med fordel kan brukes i markedsføring, strategier og til å konkretisere bedriftens miljøprofil.

Bærekraft defineres som å sørge for en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

Vil du motta nyhetsbrev?


Meld deg på her

SoCentral

Telefon +47 413 03 290

  • Facebook - White Circle