top of page
Flyfoto av skogen

Jeg ønsker
et tilbud

Synliggjør bedriftens krafttak for bærekraft

Spar penger og miljø, og få hjelp på veien mot et bærekraftig og lønnsomt arbeid.

Vi brenner for å utvikle et bærekraftig samfunn og hjelper mennesker og bedrifter til å sette bærekraft i system. Vi kjenner suksessfaktorene for å lykkes med bærekraft.

       kraftbærere for bærekraft

MILJØFYRTÅRN

Miljofyrtarn.gif

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft.

 

Mange bedrifter merker i dag en etterspørsel etter miljøsertifisering. Det er gjerne kunder, leverandører og bevisste medarbeidere som presser på for slike endringer.

 

Mange har opplevd at dette har blitt den nye normalen, og fokuset på næringslivet er større enn noensinne.

Ved å bli en miljøfyrtårnbedrift viser dere omverdenen at dette tas på alvor.

Kurs i miljøfyrtårn

BÆREKRAFT

lean20-2.gif

Bærekraft, eller bærekraftig utvikling, betyr å sørge for en utvikling som imøtekommer dagens behov på en måte som ikke ødelegger mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

I de senere årene har dette begrepet kommet stadig høyere på agendaen både i næringslivet og i politikken, og det benyttes nå over hele verden (sustainability).

 

Men hva betyr det egentlig, og hvilken effekt vil det ha på bedrifter?

Lær mer om hvordan din bedrift med fordel kan bruke bærekraft i markedsføring, strategier og for å konkretisere miljøprofilen deres.

Kurs i bærekraft

GRØNN LEAN

GreenLean_edited.jpg

Lean-metoden har i stor grad vært forbundet med effektivisering av produksjon, men er langt mer enn det:

Lean er en filosofi hvor kontinuerlig forbedring er et av grunnprinsippene.

 

I tillegg til å bruke Lean for å sikre god kvalitet på produktene, er det minst like viktig å benytte metodikken for å sikre at bedrifter når sine mål – mål som er tuftet på verdier og som viser hva bedriften står for – i dag og i fremtiden.

Nå brukes Lean-metodikken også aktivt til å identifisere og gjennomføre nødvendige tiltak for å få på plass en verdibasert produksjon med mer miljøbevisst drift.

Kurs i bærekraft
hege-darkblue.jpg

Hege Sletnes

Sertifisert Miljøfyrtårnkonsulent og sertifisør

bottom of page