hege-darkblue.jpg
Miljofyrtarn.gif

Bli Miljøfyrtårnbedrift gjennom våre kurs

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft. Mange bedrifter merker i dag en etterspørsel etter miljøsertifisering. Det er gjerne kunder, leverandører og bevisste medarbeidere som presser på for slike endringer. Mange har opplevd at dette har blitt den nye normalen, og fokuset på næringslivet er større enn noensinne.

Ved å bli en miljøfyrtårnbedrift viser dere omverdenen at dette tas på alvor.

GreenLean.gif

Lean som metode for å gjennomføre et grønt skifte

Lean-metoden har i stor grad vært forbundet med effektivisering av produksjon, men er langt mer enn det: Lean er en filosofi hvor kontinuerlig forbedring er et av grunnprinsippene. I tillegg til å bruke Lean for å sikre god kvalitet på produktene, er det minst like viktig å benytte metodikken for å sikre at bedrifter når sine mål – mål som er tuftet på verdier og som viser hva bedriften står for – i dag og i fremtiden. Nå brukes Lean-metodikken også aktivt til å identifisere og gjennomføre nødvendige tiltak for å få på plass en verdibasert produksjon med mer miljøbevisst drift.

lean20-2.gif

Hva er bærekraft og hvordan kan din bedrift bruke det i markedsføringen?

Bærekraft, eller bærekraftig utvikling, betyr å sørge for en utvikling som imøtekommer dagens behov på en måte som ikke ødelegger mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. I de senere årene har dette begrepet kommet stadig høyere på agendaen både i næringslivet og i politikken, og det benyttes nå over hele verden (sustainability). Men hva betyr det egentlig, og hvilken effekt vil det ha på bedrifter? Lær mer om hvordan din bedrift med fordel kan bruke bærekraft i markedsføring, strategier og for å konkretisere miljøprofilen deres.

nyhetsbrev.png

Vil du motta nyhetsbrev?


Meld deg på her