Referanser

Jeg har siden oppstart i 2018 hjulpet omlag 110 kunder til å finne sine verdier og retning videre, eller i prosess for å bli Miljøfyrtårnsertifisert. Så lang har 60 bedrifter blitt sertifisert ved hjelp av min veiledning. Under vises et knippe av mine flotte kunder.

SoCentral

Telefon +47 413 03 290

  • Facebook - White Circle