Referanser

Siden min oppstart i 2018 har jeg hjulpet over 100 kunder til å finne sine verdier og retning videre, eller med å bli Miljøfyrtårnsertifisert. Så lang har 60 bedrifter blitt sertifisert gjennom min veiledning. Under vises et knippe av mine flotte kunder.

SoCentral

Telefon +47 413 03 290

  • Facebook - White Circle