top of page
Wild Nature

KURS I MILJØFYRTÅRN

Miljofyrtarn.gif

E - kurs Bli miljøfyrtårn
Du følger prosessen i eget tempo

 

Trinn for trinn med korte videoer på 2-20 min 

Tilgang i 54 uker inkl. 1-1 veiledning

10500kr

Webinar Bli miljøfyrtårn .mars
13.,20. mars og 3. og19. april kl. 12-14 

 

4x2 times ukentlig webinar på teams

5 uker - intensivt kurs inkl. 1-1 veiledning

10500kr

Webinar Bli miljøfyrtårn September
4.,11. , 18. og 25. september kl. 12-14 

 

4x2 times ukentlig webinar på teams

5 uker - intensivt kurs inkl. 1-1 veiledning

10500kr

Program

Program for 4 ukers Nettkurs

Webinar 1: Baseline - hva er utgangspunktet vårt?

 • Intro til Miljøfyrtårn og prosessen til sertifisering

 • Miljøledelsessystem, hva er det og hva kreves det av virksomhetene

 • Forankring i virksomheten

 • Vi starter med å bli kjent i portalen

 • Innrapportering, om å finne grunnformen (baseline)

 • Avrunding og gjennomgang av arbeidsoppgaver til neste gang

 

Webinar 2: Planleggingsfasen - hvordan setter vi igang?

 • Vi leser resultatene fra rapporten 

 • Vesentlighetsanalyse – hvor er deres fotavtrykk størst?

 • Styring og styringsverktøy

  • Miljøpolicy​

  • SMART-E mål og tiltak

 • Andre styrende dokumenter og prosesser

 • Avrunding og gjennomgang av arbeidsoppgaver til neste gang

 

Webinar 3:  Utførefasen - hvordan gjennomfører vi etter plan?

 • Etablere nødvendige rutiner for gjennomføring

 • Viktige elementer for å lykkes med å skape eierskap til temaet

 • Involvering av interessenter 

 • Markedsføring av miljøprofilen

 • Avrunding og gjennomgang av arbeidsoppgaver til neste gang

 

Webinar 4: Kontroll og korrigere fasen for å erfare og lære

 • Kontrollrutiner for å følge opp arbeidet

 • Årshjul og systemrutiner

 • Klargjøring før sertifisering 

 • Avrunding og gjennomgang av arbeidsoppgaver før sertifisering

 

Webinar
hege-darkblue.jpg

Hege Sletnes

Godkjent-konsulent-small.png
bottom of page