Wild Nature

KURS I MILJØFYRTÅRN

Miljofyrtarn.gif

Nettkurs
28. februar

kl. 13-14 på  Zoom

4 - 6 uker - intensiv

Fysisk kurs
31. mai og 14 juni

4-6 uker - intensiv

Holdes på Oslo kongressenter

Nettkurs
31.mars

kl. 12-13 på  Zoom

4 - 6 uker - intensiv

Nettkurs
24. august

kl. 13-14 på  Zoom

4 - 6 uker - intensiv

Nettkurs
18. mai

kl. 13-14 på  Zoom

4 - 6 uker - intensiv

Neste kurs
kommer

4 - 6 uker - intensiv

Zoom møte

Program for 4 ukers Webinar/Fysisk kurs

på Zoom

Webinar 1: Introduksjon til miljøfyrtårn, miljøledelsessystem og rapporteringen

 • Intro til Miljøfyrtårn og prosessen til sertifisering

 • Miljøledelsessystem, hva er det og hva kreves det av virksomhetene

 • Baseline, hva er deres utslipp?

 • Miljørapporten som et hendig verktøy

 • Avrunding og gjennomgang av arbeidsoppgaver til neste gang.

 

Webinar 2: Planleggingsfasen og hva det innebærer

 • Risikovurdering arbeidsmiljø, sikkerhet, klima – viktige suksessfaktorer

 • Finne konkrete forbedringsområder

 • Etablere mål og tiltak for virksomheten 

 • Om å skape et mulighetsrom

 • Avrunding og gjennomgang av arbeidsoppgaver til neste gang.

 

Webinar 3:  Implementering og kommunikasjon

 • Viktige elementer i implementeringsarbeidet

 • Informasjonsdeling ut mot interessenter 

 • Markedsføring av miljøprofilen

 • Avrunding og gjennomgang av arbeidsoppgaver til neste gang

 

Webinar 4: Kontroll av miljøledelsessystem og god praksis for miljøledelse

 • Sjekklister

 • Vernerunde og verneombud

 • Årshjul og gode rutiner

 • Avrunding og gjennomgang av arbeidsoppgaver før sertifisering

 

hege-darkblue.jpg

Hege Sletnes

Godkjent-konsulent-small.png