top of page
Wild Nature

KURS I MILJØFYRTÅRN

Miljofyrtarn.gif

E - kurs Bli miljøfyrtårn

Kontinuerlig påmelding

Tilgang til kurset i 54 uker - du bestemmer tempo selv

10500kr

Webinar Bli miljøfyrtårn
Oppstart fredag 13. okt.

4x1 times ukentlig webinar kl. 10-11 på  Zoom

4 uker - intensivt kurs inkl. 1-1 veiledning

10 500kr

Webinar Bli miljøfyrtårn
Oppstart fredag 18. aug.

4x1 times ukentlig webinar kl. 09-10 på  Zoom

4 uker - intensivt kurs inkl. 1-1 veiledning

10500kr

Webinar Bli miljøfyrtårn
Oppstart onsdag 8. nov.

4x1 times ukentlig webinar kl. 13-14 på  Zoom

4 uker - intensivt kurs inkl. 1-1 veiledning

10 500kr

Webinar Bli miljøfyrtårn
Oppstart fredag 8. sept.

4x1 times ukentlig webinar kl. 10-11 på  Zoom

4 uker - intensivt kurs inkl. 1-1 veiledning

10 500kr

Webinar Bli miljøfyrtårn
Oppstart fredag 1. des.

4x1 times webinar hver 2. uke kl. 10-11 

9 uker - Normal progresjon inkl. 1-1 veiledning

10 500kr

Program

Program for 4 ukers Nettkurs

Webinar 1: Miljøledelse og vesentlighetsanalyse

 • Intro til Miljøfyrtårn og prosessen til sertifisering

 • Miljøledelsessystem, hva er det og hva kreves det av virksomhetene

 • Forankring i virksomheten

 • Vesentlighetsanalyse – hvor er deres fotavtrykk størst?

 • Avrunding og gjennomgang av arbeidsoppgaver til neste gang

 

Webinar 2: SMARTE Mål, tiltak og rapportering

 • Finne konkrete forbedringsområder

 • Etablere mål, tiltak og måleparametre for virksomheten 

 • Rapporteringsrutiner

 • Avrunding og gjennomgang av arbeidsoppgaver til neste gang

 

Webinar 3:  Implementering, transparens og innsyn

 • Viktige elementer i implementeringsarbeidet

 • Informasjonsdeling ut mot interessenter 

 • Markedsføring av miljøprofilen

 • Avrunding og gjennomgang av arbeidsoppgaver til neste gang

 

Webinar 4: Gode rutiner og praksis for kontinuerlig forbedring

 • Krav om rutiner og praksis på arbeidsmiljø, energi, transport, avfall og ombruk

 • Årshjul og systemrutiner

 • Avrunding og gjennomgang av arbeidsoppgaver før sertifisering

 

Webinar
hege-darkblue.jpg

Hege Sletnes

Godkjent-konsulent-small.png
bottom of page