top of page
Wild Nature

KURS I MILJØFYRTÅRN

Miljofyrtarn.gif

Nettkurs 
5. desember

4x1 times ukentlig webinar kl. 12-13 på  Zoom

Webinar hver 2. uke over 9 uker

9500kr

Nettkurs
7. mars

4x1 times ukentlig webinar kl. 09-10 på  Zoom

4 uker - intensivt kurs inkl. 1-1 veiledning

9500kr

Nettkurs intensiv
11. januar

4x1 times ukentlig webinar kl. 13-14 på  Zoom

4 uker - intensivt kurs inkl. 1-1 veiledning

9500kr

Nettkurs
11. april

4x1 times ukentlig webinar kl. 09-10 på  Zoom

4 uker - intensivt kurs inkl. 1-1 veiledning

9500kr

Nettkurs
15. februar

4x1 times webinar kl. 12-13 på  Zoom

Webinar hver 2. uke over 9 uker

9500kr

Nettkurs
9. mai

4x1 times ukentlig webinar kl. 13-14 på  Zoom

4 uker - intensivt kurs inkl. 1-1 veiledning

9500kr

Program

Program for 4 ukers Webinar

Webinar 1: Miljøledelse og vesentlighetsanalyse

 • Intro til Miljøfyrtårn og prosessen til sertifisering

 • Miljøledelsessystem, hva er det og hva kreves det av virksomhetene

 • Forankring i virksomheten

 • Vesentlighetsanalyse – hvor er deres fotavtrykk størst?

 • Avrunding og gjennomgang av arbeidsoppgaver til neste gang

 

Webinar 2: SMARTE Mål, tiltak og rapportering

 • Finne konkrete forbedringsområder

 • Etablere mål, tiltak og måleparametre for virksomheten 

 • Rapporteringsrutiner

 • Avrunding og gjennomgang av arbeidsoppgaver til neste gang

 

Webinar 3:  Implementering, transparens og innsyn

 • Viktige elementer i implementeringsarbeidet

 • Informasjonsdeling ut mot interessenter 

 • Markedsføring av miljøprofilen

 • Avrunding og gjennomgang av arbeidsoppgaver til neste gang

 

Webinar 4: Gode rutiner og praksis for kontinuerlig forbedring

 • Krav om rutiner og praksis på arbeidsmiljø, energi, transport, avfall og ombruk

 • Årshjul og systemrutiner

 • Avrunding og gjennomgang av arbeidsoppgaver før sertifisering

 

Webinar
hege-darkblue.jpg

Hege Sletnes

Godkjent-konsulent-small.png
bottom of page