Wild Nature

KURS I MILJØFYRTÅRN

Miljofyrtarn.gif

Nettkurs
28. februar

kl. 13-14 på  Zoom

4 - 6 uker - intensiv

Fysisk kurs
31. mai og 14 juni

4-6 uker - intensiv

Holdes på Oslo kongressenter

Nettkurs
31.mars

kl. 12-13 på  Zoom

4 - 6 uker - intensiv

Nettkurs
24. august

kl. 13-14 på  Zoom

4 - 6 uker - intensiv

Nettkurs
18. mai

kl. 13-14 på  Zoom

4 - 6 uker - intensiv

Neste kurs
kommer

4 - 6 uker - intensiv

Zoom møte

Program for 4 ukers Webinar/Fysisk kurs:

på Zoom

 

Program for 2-dagers kurs på Oslo Kongressenter:

​kl. 09:00–15:00 inkl. lunsj og snacks

Kursdag 1: Introduksjon til miljøfyrtårn og hva miljøledelse er

 • Intro til hverandre, Miljøfyrtårn og prosessen til sertifisering

 • Miljøledelsessystem, hva er det og hva kreves det av virksomhetene

 • Baseline, hva er deres utslipp?

 • Miljørapporten som et hendig verktøy

 • Risikobasert tilnærming til å finne konkrete forbedringsområder

 • Etablere mål og tiltak for virksomheten 

 • Om å skape et mulighetsrom for miljøarbeidet

Det er satt av tid til å jobbe i portalen under kurset. HUSK å ta med egen PC til begge kursdagene.

Mellom kursdagene blir det gitt arbeidsoppgaver bedriften/virksomheten skal jobbe med.

Kursdag 2: Innkjøp, energi, avfall og utslipp, miljørapport og sertifisering

 • Pålogging – status siden sist

 • Implementering, kontroll og kontinuerlig forbedring.

 • Pålogging-status siden sist

 • Viktige elementer i implementeringsarbeidet

 • Informasjonsdeling ut mot interessenter 

 • Markedsføring av miljøprofilen

 • Sjekklister

 • Vernerunde og verneombud

 • Årshjul og gode rutiner

 • Avrunding og gjennomgang av arbeidsoppgaver før sertifisering

 

Det blir gitt avsluttende arbeidsoppgaver virksomheten skal jobbe med før sertifisering.

Vi avslutter kurset med hva det er viktig å ha fokus på frem mot, og under sertifiseringen.

KOMMENDE KURS

Nettkurs 1 Desember

4 - 6 uker - intensiv

Zoom møte

Tittel

Endre teksten og gjør den til din egen. Klikk her for å redigere.

Fysisk kurs 15 januar

4-6 uker - intensiv

Holdes på Oslo kongressenter

Tittel

Endre teksten og gjør den til din egen. Klikk her for å redigere.

Tittel

Endre teksten og gjør den til din egen. Klikk her for å redigere.

Tittel

Endre teksten og gjør den til din egen. Klikk her for å redigere.

hege-darkblue.jpg

Hege Sletnes

Godkjent-konsulent-small.png