top of page
Ingen tilgjengelige programmer

Bli miljøfyrtårn i ditt eget tempo

Det er obligatorisk ved førstegangssertifisering av virksomheter å være i prosess med en konsulent, før selve sertifiseringsmøte med sertifisør finner sted. Gjennom dette kurset  har du alt du trenger av veiledning for å etablere miljøledelse i din virksomhet og for å kunne gå videre til et sertifiseringsmøte med sertifisør. 

Gjennom Bli Miljøfyrtårn E-kurset vil du guides gjennom prosessen trinn for trinn. Alt som kreves av din virksomhet vil vi gå gjennom i detalj, slik at du på egenhånd mestrer å klargjøre din virksomhet til å bli en sertifisert miljøfyrtårnbedrift.

Dette kurset er for en enkeltvirksomhet. Har dere flere lokasjoner som krever egne sertifikater kan prisen bli noe annet enn det som er oppgitt her. Dette vil avklares med kursholder etter påmelding. 

bottom of page