top of page
Bærekraftig energi
lean20-2.gif

BÆREKRAFT:
Hva er det og hva betyr det for din bedrift?

Leanspire hjelper store og små bedrifter å komme i møte økende krav til EU taxonomien, aktsomhetsvurderinger, ESG rapportering og vesentlighetsanalyser. Vi kan tilby bistand i prosessen eller effektive kurs for å komme igang med bærekraftsarbeidet.

KURS I BÆREKRAFT

1.-2. nov. 2023

Scandic Solli, Oslo

Bærekraft i praksis

Dato kommer

Kurs kommer

Dato kommer

Kurs kommer

Endringer i opinionen bidrar nå, sammen med FNs bærekraftsmål, til å påvirke rammebetingelsene for både offentlig og privat sektor. Forretningsmodeller og -praksis merker nå kravene til grønn vekst, teknologiske nyvinninger og økt fokus på bærekraftige produkter.

Stadig flere forbrukere foretrekker nå virksomheter som har et genuint ønske om å bidra til en positiv endring i verden. Det leder næringslivet i retning av ikke bare å ha lønnsomme produkter, men til også å ta et sosial ansvar gjennom sin strategi, markedsføring og kommunikasjon.

Leanspire har spisskompetanse på bærekraft og god kjennskap til hva som rører seg innenfor bærekraftsegmentet i en tid hvor grønn fokus står høyere i kurs enn noen gang.

 

Vi kan bistå i arbeidet med å gjennomføre aktsomhetsvurderingen og svare ut kravene i åpenhetsloven. Vi hjelper dere igang med vesentlighetsvurderinger, bidrar til å etablere SMARTE mål og prioritere tiltak innenfor de områdene som regnes som vesentlige for dere. Dette kobles tett opp mott ESG rapporteringen og markedsføringen. Vi vet hvordan dere kan gripe fatt i utfordringene knyttet til tema bærekraft. Bare ta kontakt for å en uforpliktende prat. 

Leanspire et 3 timers grunnkurs i regi av Tekna på Bærekraft er god business! Dette kurset viser deg hvordan bærekraft kan bli en viktig differensiator for din bedrift. Se mer om kurset på kurssiden til Tekna.

Dette kurset gir en grundig innføring i begrepet bærekraft og hvilken betydning dette har for din virksomhet. Det finnes flere studier som viser at bærekraft er lønnsomt, om man bare tar de riktige grepene.

​I tillegg holder Leanspire et 2 dagers kurs i Bærekraft i praksis, også i regi av Tekna. Dette kurset er mer praktisk rettet og har som formål å få satt i gang kursdeltakerene til å jobbe med bærekraft i egen virksomhet.

Ta kontakt med Leanspire for en uforpliktende prat

bottom of page