Hege Sletnes Koffeld

Titler og sertifikater

  • Siv.ing.- Industriell øknonomi og teknologiledelse

  • Black belt - Lean Six Sigma

  • Sertifisert Miljøfyrtårnkonsulent

  • Seritifisert coach

 

Ytteligere kompetanse

  • Spesialisering i industriell økologi og bærekraft

  • Psykologi - Personalpsykologi

  • Strategi og målstyring

  • Hva er ditt/deres WHY?

  • Mindfulness

Suksess, hva er det for deg?

Jeg er opptatt av bevisstgjøring, og at det vi kommer frem til skal være eid av mine kunder. Slik kan de praktiske virkemidlene som brukes, hjelpe bedriften til å tydeliggjøre hvem de er og hva de står for. 

På veien dit stiller jeg gjerne spørsmål. Jeg er nysgjerrig og søker å forstå sammenhenger. Jeg lytter og forsøker å setter sammen bitene slik at de gir mening. 

Jeg er miljøengasjert og opptatt av at alt skal finne sin plass i en balansert verden. Dette innebærer at vi ikke kan ta mer fra en kilde enn den kan regenerer seg selv, eller ikke gi noe mindre oppmerksomhet bare fordi vi ikke liker det. Alt til sin tid heter det, og noen ganger innebærer det å brette opp ermene og gjøre et stykke arbeid for å bedre det ståsted vi er på akkurat nå.

 

Det å se et mål der fremme som inspirerer og skaper et engasjement er viktig for å fortsette å være i en skapende og kreativ prosess som endring kan være.

 

Mitt ønske er å kunne bidra til en bevisstgjøring rundt ulike tema, slik at dere kan lettere se hva som gir mening for dere. Hva inspirerer dere og hva ønsker dere egentlig å få til i den bedriften dere er en del av? Hva fungerer og hva fungerer ikke? Sammen kan vi finne nye innfallsvinkler på noe som ser komplisert og vanskelig ut.

Jeg er klar, er dere?


 

SoCentral

Telefon +47 413 03 290

  • Facebook - White Circle