image_606ef4a9abc28.jpeg
Webinar 1
Introduksjon til miljøfyrtårn, miljøledelsessystem og rapporteringen

kl. 12:00- 13:00

 • Intro til Miljøfyrtårn og prosessen til sertifisering

 • Miljøledelsessystem, hva er det og hva kreves det av virksomhetene

 • Baseline, hva er deres utslipp?

 • Miljørapporten som et hendig verktøy

 • Avrunding og gjennomgang av arbeidsoppgaver til neste gang

Webinar 2
Planleggingsfasen og hva det innebærer

kl.12:00-13:00

 • Risikovurdering arbeidsmiljø, sikkerhet, klima - viktige suksessfaktorer

 • Finne konkrete forbedringsområder

 • Etablere mål og tiltak for virksomheten 

 • Om å skape et mulighetsrom

 • Avrunding og gjennomgang av arbeidsoppgaver til neste gang

Webinar 3
Implementering og kommunikasjon

kl. 1200-13:00

 • Viktige elementer i implementeringsarbeidet

 • Informasjonsdeling ut mot interessenter 

 • Markedsføring av miljøprofilen

 • Avrunding og gjennomgang av arbeidsoppgaver til neste gang

Webinar 4
Kontroll av miljøledelsessystem og gode praksis

kl. 12:00-13:00

 • Sjekklister

 • Vernerunde og verneombud

 • Årshjul og gode rutiner

 • Avrunding og gjennomgang av arbeidsoppgaver før sertifisering

Ofte stilte spørsmål

Spørsmål knyttet til Webinarene

Jeg har hørt at Zoom han noen sikkerhetsutfordringer, er det sikkert?

Zoom har hatt utfordringer som de nå har tatt tak i. Det skal derfor være sikkert å bruke Zoom til dette formål.

Jeg har blitt syk og kan ikke delta, hva gjør jeg?

Dersom du ikke er i form gi beskjed til kursholder og du kan melde deg kostnadsfritt på et senere webinar av samme kursholder. Du har også mulighet til å se  webinarene i opptak.

Vil vi få slider ol tilsendt på mail?

Det vil bli tatt opptak av alle webinar som vil legges tilgjengelig på egen kurssiden. Det samme gjelder presentasjoner. 

Hvor mye arbeid er det mellom kursdagene?

Det avhenger helt av kompleksisteten på virksomheten, men i snitt er det 1-2 dagsverk med arbeid mellom hvert webinar. For de fleste innebærer det også møter med nøkkelpersonell til å gjennomføre risikoanalyse, finne forbedringsmuligheter og definere mål/ tiltak. Alt skal være forankret i ledelsen. 

Er det greit at flere fra samme selskap deltar?

Ja, dette er et webinar som faktureres pr. bedrift. Dere kan derfor være flere fra samme selskap som følger webinaret. Send bare informasjonen videre til de andre interne ressursene.

Er det noen frist for når vi må sertifiseres etter kurs?

Dere har 1 år på dere etter kursstart til å bli sertifisert. Om dette heller ikke skulle være nok tid kan dere avtale med konsulent om å få forlenget tiden. De fleste bruker 2-4 mnd på å bli ferdige.

Er det bindende påmelding?

Du har mulighet til å avbestille kurset intil 14 dager før kursstart. Meld fra til kursholder.

Meld deg på webinar for å bli miljøfyrtårn!

Dette kurset er det du trenger for å kunne klargjøres for Miljøfyrtårnsertifisering. Dette kurset vil gi bedriften de verktøyene, informasjonen og den praktiske gjennomgangen som er nødvendig for å sikre en god etablering av et miljøledelsessystem. Når dette er på plass kan dere sertifiseres av en uavhengig sertifisør. 

Hjelp til selvhjelp!

Sertifiseringsprosesser har tradisjonelt tatt tid og vært noe konsulentene har tatt seg av.  Men når konsulenten er ferdig, forsvinner også ofte spisskompetansen, og evnen til å opprettholde sertifikatet forsvinner. 
Derfor tilbyr vi nå et eget kursopplegg via Webinarer som gjør bedriften i stand til å selv gjøre seg klar til sertifisering i løpet av de 4 -6 ukene kurset varer. 

Gjennom et fastsatt sertifiseringsløp vil dere guides gjennom prosessen steg for steg.

Kursdatoer - Webinarer

Virksomheten deltar i utgangspunktet på alle webinarer, men de kan sees i opptak:

 • Mandag 20.sep. kl. 12 - 13 - Miljøledelse i praksis

 • Mandag 27. sep. kl. 12 - 13 - Bevisstgjøring av risiko samt etablere gode mål og tiltak

 • Mandag 4. Okt. kl. 12 - 13 - Implementering og kommunikasjon

 • Mandag 11. Okt. kl. 12 - 13 - Kontroll av systemet og videreføring av gode rutiner

Det legges opp til at virksomheten vil være sertifiseringsklar innenfor de fire ukene kurset varer, forutsatt at man følger progresjonen i kurset og gjør de tiltdelte oppgavene mellom hver samling.

Pris

8000 eks. mva

Prisen inkluderer kurs og rådgivning fra kursholder per telefon/epost/nettmøte i 3 mnd. fra oppstartsmøtet. I tillegg kommer etableringsgebyr, årlig serviceavgift og bruk av sertifisør. Flere fra samme virksomhet (sertifiseringsobjekt) kan delta på webinarene.
Kansellering: Kursholder tar forbehold om at det ved få påmeldte til kurs vil avtales oppfølging med den enkelte virksomhet, til samme pris.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for enkeltvirksomheter med et velfungerende HMS-system*, og som har en motivert prosjektleder som kan jobbe med miljøforbedringer mellom kursdagene. Flere ansatte kan delta fra samme virksomhet (sertifikat). Virksomheter med kompleks drift og betydelig miljøpåvirkning anbefales tilpasset veiledning.

Portrett2.JPG

Hege Sletnes 

Daglig leder - Leanspire

Hege Sletnes er utdannet Siv. ing. fra NTNU og har over 20 års erfaring fra større virksomheter. Hun har mye kompetanse på kvalitetsledelse og HMS (inkl. ytre miljø) i tillegg til mange års erfaring som endringsleder. I dag jobber hun i eget selskap og holder kurs i bærekraft og Grønn Lean i tillegg til kurset Bli Miljøfyrtårn.

Hege er svært pragmatisk og ønsker å formidle kunnskap på en slik måte at det har en praktisk nytteverdi.

Det å på en kortfattet måte formidle noe stort og kompleks er Heges styrke. Hun vektlegger å formidle til deltakere som ikke har til hensikt å bli eksperter, men på en pragmatisk måte kunne tilegne seg fagkompetanse som er nyttig i dagens næringsliv. 

 • Svart Facebook Ikon
 • Svart Linkedin Ikon