Miljøfyrtårn
Sertifiseringskurs

miljo.png
Godkjent-konsulent-small.png

Synliggjør bedriftens miljøinnsats med et internasjonalt anerkjent miljøsertifikat –  Miljøfyrtårn  

 

Ønske om, eller pålagt sertifisering? Liten eller stor bedrift? Nettbasert eller fysisk kurs? Generelt eller skreddersydd? En-til-en rådgivning?

 

Vi tilbyr rådgivning og kurs utfra dine ønsker og behov, og tilrettelegger prosessen frem mot miljøfyrtårnsertifisering på en mest mulig effektiv måte for din virksomhet/bedrift. Med gode rutiner for arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport oppnår du en mer miljøvennlig og lønnsom drift – og du imøtekommer økende miljøkrav fra markedet. Les mer om fordelene av å bli miljøfyrtårnsertifisert her.

 

Ved å delta på et av de nettbaserte (webinar) eller fysiske kursene, følger dere et effektivt og fastsatt sertifiseringsløp, og blir guidet gjennom prosessen steg for steg under kyndig veiledning av vår miljøfyrtårnkonsulent.

Gå til kurspåmelding

Ønskes det et mer skreddersydd opplegg, går vi gjennom en felles kartlegging av hvor bedriften står i dag, og hvor stor egeninnsats dere ønsker å legge i arbeidet. Ut fra dette estimeres antall rådgivningstimer dere har behov for i prosessen frem til sertifisering. Våre miljøfyrtårnkonsulenter bidrar til å synliggjøre muligheter og øke bevisstheten for hvordan bli en mer bevisst klimaaktør.  

Ta kontakt for mer info