Kurs: Grønn Lean – en innføring

Program for 2-dagers kurs på Oslo Kongressenter:

kl. 09:00–15:00 inkl. lunsj og snacks

 

Program 2 dagers kurs 

Kursdag 1: Lean som ledelsesfilosofi

  • Hva er Lean-filosofien og hvordan henger dette sammen med verdikjeden?

  • Grønne verdikjeder – hvordan kan verdiene til selskapet bli en del av verdikjeden

  • Verdier i bedriften, vi tar tempen på verdiene

Kursdag 2: Grønn Lean som er arbeidsverktøy for de grønne endringene​

  • Viktige metoder og verktøy i Grønn Lean

    • Vi jobber med et utvalg av verktøyene på reelle utfordringer​

  • Visualisering, strukturert problemløsning, PL-ark, interessentanalyse, sorterings-  og prioriteringsmatrise

GreenLean.gif

Pris:

  • Kurs 8700 kr