Kurs: Grønn Lean – en innføring

GreenLean.gif

Lær hvordan dere kan bruke Grønn Lean i arbeidet med kontinuerlig forbedring