Kurs: Grønn Lean – en innføring

Hvordan kan vi bruke Lean-metodikk for å få til det grønne skiftet?

Lean er en ledelsesfilosofi med utspring i "Toyota production system" tilbake på 1990-tallet. Denne filosofien har vært gjennom mange ulike utviklingsfaser, og finnes i dag i mange former; Lean produksjon, Lean Six Sigma, Lean Start up, og nå også Grønn Lean. 

 

Lean er ikke et beskyttet navn, og brukt med omhu – i tråd med noen grunnleggende prinsipper – er det en filosofi som er svært godt egnet til å løse mange ulike utfordringer. Grunntanken er en kontinuerlig søken etter å forbedre oss i det vi gjør.

På dette kurset ser vi på hvordan vi kan bruke filosofi, prinsipper, metoder og verktøy fra Lean til å fremme en grønn endring i din bedrift, og hvordan denne ledelsesfilosofien kan hjelpe din bedrift med raskt å komme «up to speed» for å henge med på det grønne skiftet.

Kurset gir deg følgende utbytte: ​

  • Innføring i Lean som ledelsesfilosofi

  • Lære å sette opp bedriftens verdikjede med fokus på bærekraft

  • Lære verktøy og metoder for å opprettholde/forbedre verdikjeden

Undervisningsform

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner og øvelser. Du vil få konkrete oppgaver, og i deler av kurset vil hver bedrift jobbe enten individuelt eller sammen med andre bedrifter i samme bransje. Kursleder sørger for at læringen er både praktisk og erfaringsbasert. Ingen forkunnskaper kreves.

Hvem kan delta

Dette kurset passer for alle som har en sentral rolle i å gjennomføre miljøfokuserte endringsprosjekter. Det passer for miljøansvarlig, ledelse eller andre som er interessert i å lære mer om Grønn Lean.

GreenLean.gif

Pris:

  • Kurs 8700 kr