De ulike kursene

Miljøfyrtårn.gif

Miljøfyrtårn sertifiseringskurs 2021

Gjennom et fastsatt sertifiseringsløp blir dere guidet gjennom prosessen steg for steg. De fleste kursene legger opp til at virksomheten blir klargjort til sertifisering i løpet av totre måneder, men vi tilbyr også mer effektive kurs som går over fire uker.

lean20-2.gif

Bærekraft i praksis

Gjennom et to dagers kurs eller fire ukers webinar får du kjennskap til innholdet i begrepet og hvordan din bedrift kan nyttiggjøre seg dette i strategier og markedsføring.

Kursene vektlegger en praktisk tilnærming til begrepet og hva dette vil ha å si for hver enkelt bedrift. Begge kursdager legger opp til arbeidsøkter, hvor bedriften tar med seg mye nyttig tilbake. 

GreenLean.gif

Lean kurs og workshops

Grønn Lean, verdibasert workshop, finn bedriftens WHY, hvordan møte endringer. Her er listen lang over ulike tilnærminger til kontinuerlig forbedring, som er kjernen i Lean-filosofien. Hvordan vi møter utfordringene vi står overfor, er en avgjørende faktor.