Lean
– en ledelsesfilosofi

GreenLean.gif
  1. Filosofien - hvorfor endre

  2. Prosessene - eliminer sløsing

  3. Menneskene - etabler eierskap

  4. Problemløsningen - oppnå resultat

Hvordan skape grønne endringer som følges opp og blir en del av bedriftskulturen? 

Lean er i utgangspunktet en ledelsesfilosofi fra 1990-tallet. I vesten defineres den ofte som en effektiviseringsmetodikk – med fokus på produktivitet, styring og måling. Den er implementert i flere offentlige etater for å fremme kontinuerlig forbedring, og for å skape merverdi gjennom økt kundefokus.

Ofte mangler det et godt fundamentert verdigrunnlag for å gjennomføre slike endringer. Dette er viktig både eksternt og internt – man må ha fokus på kundens behov, i tillegg til å definere hva bedriften ønsker med sine leveranser. Relevante endringer bør resultere i noe bedriften kan stå for og være stolt av. I motsatt fall kan resultatet av store endringsprosesser bli demotiverte medarbeidere og økt turnover.  

 

Lean med fokus på menneske og miljø 
Bedriftens ledelse og ansatte er selve motoren i enhver endringsprosess. Det er derfor avgjørende å definere ulike motivasjonsfaktorer. Først når verdiene som ligger bak endringene er fastlagt, kan man etablere en retning som gjør at arbeidet kan skyte fart. Grønn Lean bidrar til å skape varig, verdibasert endring i både bedrifter og prosjekter. 

Jeg kan bistå din bedrift i å lage veikartet som hjelper dere med å definere hvem dere er, og hva dere står for, slik at dere deretter kan møte kundens behov enda bedre. Det grønne skiftet står i dag høyt på prioriteringslisten hos alle bevisste kunder – hva med dere? 


Gå til kurspåmelding

Ta kontakt for mer info