Lean
– en ledelsesfilosofi

  1. Vi kartlegger hva som er kundens verdi

  2. Vi ser på essensen i verdistrømmen

  3. Vi skaper flyt i verdiskapningen

  4. Vi etablerer etterspørseldrevet levering

  5. Vi søker kontinuerlig forbedring og utvikling

Hvordan skape forandringer som følges opp og blir en del av bedriftskulteren.  

 

Lean med fokus på menneske og miljø

Leanspire fokuserer på et av de viktigste prinsippene i Lean som ledelsesfilosofi – respekt for mennesket og med det følger også respekt for miljøet.

​Hva som motiverer og driver bedriftens ledelse og ansatte er selve motoren og navet til enhver prosess, enten det er en endringsprosess, strategiprosess eller vanlig drift.
 

Lean er i utgangspunktet en ledelsesfilosofi som i vesten ofte blir definert som en effektiviseringsmetodikk. Fokuset ligger på produktivitet, styring og måling. Men endringene man oppfordrer til gjennom denne tankegangen er ytre styrt, og resultatet er ofte demotiverte medarbeidere og økt turnover i store endringsprosesser. Miljøavtrykk har ikke vært et prioritert satsingsområdet fordi det tradisjonelt sett har representert komplikasjoner og økte kostnader. Den varige endringen og drivkraften for å vedlikeholde dette nye er ikke i fokus, og endringene sklir sakte men sikkert tilbake til det gamle.

Grønn lean bidrar til å skape varig, verdibasert endring i bedriften eller prosjektet.

Jeg hjelper din bedrift til å lage veikartet som hjelper dere til å finne tilbake til hvem dere er og hva dere står for, for deretter å kunne møte kundens behov. I dag står det grønne skifte høyt hos kunden, og da bør det vel også komme høyt hos dere?


Gå til kurspåmelding

Ta kontakt for mer info

SoCentral

Telefon +47 413 03 290

  • Facebook - White Circle