Lean
– en ledelsesfilosofi

  1. Filosofien - hvorfor endre

  2. Prosessene - eliminer sløsing

  3. Menneskene - etabler eierskap

  4. Problemløsningen - oppnå

Hvordan skape grønne endringer som følges opp og blir en del av bedriftskulturen.  

Lean er i utgangspunktet en ledelsesfilosofi som i vesten ofte blir definert som en effektiviseringsmetodikk. Fokuset ligger på produktivitet, styring og måling. I tillegg er dette også noe vi vet er implementert i flere offentlige etater for å fremme kontinuerlig forbedring.

 

Utfordringen til slike endringer det blir oppfordret til gjennom denne tankegangen, er et godt fundamentert verdigrunnlag for endringene. Resultatet blir derfor ofte demotiverte medarbeidere og økt turnover i store endringsprosesser. Det er viktig å ha fokus på hva kundens behov er, men også hva bedriften ønsker å stå for i sine leveranser. De endringer som er relevante bør kunne knyttes til hva som ville gjort din bedrift stolt.

 

Lean med fokus på menneske og miljø

​Hva som motiverer og driver bedriftens ledelse og ansatte er selve motoren og navet til enhver endringsprosess. Ved å få på plass hva som er verdiene bak endringene får arbeidet en retning som kan skyte fart.


Grønn lean bidrar til å skape varig, verdibasert endring i bedriften eller prosjektet.

Jeg hjelper din bedrift til å lage veikartet som hjelper dere til å finne tilbake til hvem dere er og hva dere står for, for deretter å kunne møte kundens behov. I dag står det grønne skifte høyt hos kunden, og da bør det vel også komme høyt hos dere?


Gå til kurspåmelding

Ta kontakt for mer info

SoCentral

Telefon +47 413 03 290

  • Facebook - White Circle