top of page
green Field
GreenLean_edited.jpg

LEAN - en ledelsesfilosofi

Leanspire hjelper store og små bedrifter å komme i møte økende krav om å ha kontroll på bærekraftsarbeidet. For å lykkes med å skape og  etablere de grønne endringene bruker vi elementer av Leanmetoden, Grønn Lean.

Hvordan skape grønne endringer som følges opp og blir en del av bedriftskulturen?

Lean er i utgangspunktet en ledelsesfilosofi fra 1990-tallet. I vesten defineres den ofte som en effektiviseringsmetodikk – med fokus på produktivitet, styring og måling. Den er implementert i flere offentlige etater for å fremme kontinuerlig forbedring, og for å skape merverdi gjennom økt kundefokus.

Ofte mangler det et godt fundamentert verdigrunnlag for å gjennomføre slike endringer. Dette er viktig både eksternt og internt – man må ha fokus på kundens behov, i tillegg til å definere hva bedriften ønsker med sine leveranser. Relevante endringer bør resultere i noe bedriften kan stå for og være stolt av. I motsatt fall kan resultatet av store endringsprosesser bli demotiverte medarbeidere og økt turnover.

Lean med fokus på menneske og miljø

Bedriftens ledelse og ansatte er selve motoren i enhver endringsprosess. Det er derfor avgjørende å definere ulike motivasjonsfaktorer. Først når verdiene som ligger bak endringene er fastlagt, kan man etablere en retning som gjør at arbeidet kan skyte fart. Grønn Lean bidrar til å skape varig, verdibasert endring i både bedrifter og prosjekter.

Leanspire bistå din bedrift i å lage veikartet som hjelper dere med å definere hvem dere er, og hva dere står for, slik at dere deretter kan møte kundens behov enda bedre. Det grønne skiftet står i dag høyt på prioriteringslisten hos alle bevisste kunder – hva med dere? 

Ta kontakt med Leanspire for en uforpliktende prat

KURS I GRØNN LEAN

24.  mars. 2022

Scandic Solli Hotel, OSLO

Miljø gjennom hele verdikjeden

Dato kommer

Kurs kommer

20. okt. 2022

Scandic Solli Hotel, OSLO

Miljø gjennom hele verdikjeden

Dato kommer

Kurs kommer

Dato kommer

Kurs kommer

Dato kommer

Kurs kommer

bottom of page