top of page
green Field
GreenLean_edited.jpg

LEAN - en ledelsesfilosofi

Leanspire hjelper store og små bedrifter å komme i møte økende krav om å ha kontroll på bærekraftsarbeidet. For å lykkes med å skape og  etablere de grønne endringene bruker vi elementer av Leanmetoden, Grønn Lean.

Hvordan skape grønne endringer som følges opp og blir en del av bedriftskulturen?

Lean er i utgangspunktet en ledelsesfilosofi fra 1990-tallet. I vesten defineres den ofte som en effektiviseringsmetodikk – med fokus på produktivitet, styring og måling. Den er implementert i flere offentlige etater for å fremme kontinuerlig forbedring, og for å skape merverdi gjennom økt kundefokus.

Ofte mangler det et godt fundamentert verdigrunnlag for å gjennomføre slike endringer. Dette er viktig både eksternt og internt – man må ha fokus på kundens behov, i tillegg til å definere hva bedriften ønsker med sine leveranser. Relevante endringer bør resultere i noe bedriften kan stå for og være stolt av. I motsatt fall kan resultatet av store endringsprosesser bli demotiverte medarbeidere og økt turnover.

Lean med fokus på menneske og miljø

Bedriftens ledelse og ansatte er selve motoren i enhver endringsprosess. Det er derfor avgjørende å definere ulike motivasjonsfaktorer. Først når verdiene som ligger bak endringene er fastlagt, kan man etablere en retning som gjør at arbeidet kan skyte fart. Grønn Lean bidrar til å skape varig, verdibasert endring i både bedrifter og prosjekter.

Leanspire bistå din bedrift i å lage veikartet som hjelper dere med å definere hvem dere er, og hva dere står for, slik at dere deretter kan møte kundens behov enda bedre. Det grønne skiftet står i dag høyt på prioriteringslisten hos alle bevisste kunder – hva med dere? 

Ta kontakt med Leanspire for en uforpliktende prat

bottom of page