top of page
7D4A4843-scaled.jpg

E-KURS
BLI MILJØFYRTÅRN

E-kurs i bli miljøfyrtårn

Det er obligatorisk ved førstegangssertifisering av virksomheter å være i prosess med en konsulent, før selve sertifiseringsmøte med sertifisør finner sted.


Kurset vil gi bedriften de verktøyene, informasjonen og den praktiske gjennomgangen som er nødvendig for å sikre en god etablering av et miljøledelsessystem. Fyll ut skjema under, så tar vi kontakt med deg ang. kurset. 

 

Pris 10500kr 


 

Beskrivelse

Hvordan du melder deg opp og gjennomfører kurset

Når dere ønsker å bli miljøfyrtårn via E-kurs vil dere få både en innlogging til kurset her på denne hjemmesiden og til portalen på miljøfyrtårn sine nettsider. 

I portalen får dere tilgang til en rekke verktøy og dere får tilgang til å lage to obligatoriske innleveringer som skal være på plass før sertifiseringsmøte.

  1. Innrapporteringen som viser Co2 utslippet deres 

  2. Miljøkartleggingen med en rekke kriterier som skal svares ut

 

Både innrapporteringen og Miljøkartleggingen er grunnlaget for selve sertifiseringsmøte med en uavhenig sertifisør. 

 

E-kurset får dere tilgang til via medlemssiden øverst til høyre på denne nettsiden:

  • Dette kurset vil guide dere gjennom alle innleveringene og hva slags krav som stilles til de ulike elementene gjennom et pedagogisk oppsett med korte videoer og forklarende tekst.

  • Kurset har du tilgang til i 54 uker og miljøkartleggingen i miljøfyrtårnportalen har gyldighet på 1 år 

  • Tilpass arbeidet deres med å bli miljøfyrtårn til deres eget tempo,

 

Vi anbefaler å gjennomføre kurset og utfyllingen av miljøkartlegginen på kortere tid en det, men ser også at her er det store individuelle forskjeller. Noen er ferdige på 6 uker, andre bruker lengre tid. 

Her er det helt opp til deg hvor lang tid du vil bruke, og du vil lett kunne navigere deg inne på kurset i det tempoet du selv ønsker. 

Underveis i kurset vil du få tilgang til å spørre kursholder via mail, i tillegg til at du kan delta på åpne spørretimer som legges ut en gang pr. måned.  Disse spørretimene foregår på teams og alle deltakere kan sende inn sine spørsmål i forkant av møte, eller under møte.

Spørsmål?

Kontakt kursholder Hege Sletnes

hege-darkblue.jpg

Hege Sletnes

Godkjent-konsulent-small.png
bottom of page