Kurs: Bli miljøfyrtårn

Program for 2 dagers kurs på Oslo Kongressenter og webinar

Program 2 dagers kurs:  

kl. 0900 - 1500 inkl. lunsj og småmat

Kursdag 1: Introduksjon til miljøfyrtårn, portalen, fremdrift, systemkrav og arbeidsmiljø

 • Introduksjon

 • Intro til portalen

 • Kort om internkontrollen

 • Arbeidsmiljøloven

 • Miljøledelse

 • Innkjøp – hva er det viktig å ha fokus på

 • Avrunding og gjennomgang av arbeidsoppgaver til neste gang

Det er satt av tid til å jobbe i portalen under kurset.  HUSK å ta med PC.

Mellom kursdagene blir det gitt arbeidsoppgaver virksomheten skal jobbe med.

Kursdag 2: Innkjøp, energi, avfall og utslipp, miljørapport og sertifisering

 • Pålogging-status siden sist

 • Miljøkriteriene – viktige temaer og fokus i miljøfyrtårn

 • Energi, avfall og transport – status og tiltak

 • Miljørapporten – et viktig verktøy

 • Avrunding og gjennomgang av arbeidsoppgaver før sertifisering

 

Det er satt av tid til å jobbe i portalen under kurset. HUSK å ta med PC.

Det blir gitt avsluttende arbeidsoppgaver virksomheten skal jobbe med før sertifisering.

Vi avslutter kurset med hva det er viktig å ha fokus på frem mot sertifisering og under sertifiseringen.

Program for 4 ukers Webinar:

kl. 10.00-11.00 på Zoom

Webinar 1:

Introduksjon til miljøfyrtårn, portalen, fremdrift og systemkrav

 • Presentasjon av kursholder

 • Intro til Miljøfyrtårn og prosessen til sertifisering

 • Vi blir kjent i portalen

 • Miljøledelse - hva og hvordan

 • Kort om internkontrollen

 • Avrunding og gjennomgang av arbeidsoppgaver til neste gang

 

Webinar 2: Arbeidsmiljø og innkjøp

 • Kort om arbeidsmiljøloven

 • Miljøledelse fortsetter

 • Risikovurdering og avvikshåndtering

 • Vernerunder og oppfølging av ansatte

 • Avrunding og gjennomgang av arbeidsoppgaver til neste gang

 

Webinar 1:  Miljøkriteriene - Innkjøp, energi, transport, avfall og utslipp

 • Miljøkriteriene - viktige temaer og fokus i miljøfyrtårn

 • Innkjøp - hva er det viktig å ha fokus på

 • Energi, avfall og transport - status og tiltak

 • Avrunding og gjennomgang av arbeidsoppgaver til neste gang

 

Webinar 4: Miljørapport og sertifisering

 • Miljørapporten - et viktig verktøy

 • Viktig fokus frem mot sertifisering og under sertifiseringen

 • Avrunding og gjennomgang av arbeidsoppgaver før sertifisering

Pris:

 • Web 7500 kr

 • Kurs 8700 kr

SoCentral

Telefon +47 413 03 290

 • Facebook - White Circle