Kurs: Bli miljøfyrtårn

Program for 2-dagers kurs på Oslo Kongressenter:

​kl. 09:00–15:00 inkl. lunsj og snacks

 

Program 2 dagers kurs:  

Kursdag 1: Introduksjon til Miljøfyrtårn, portalen, fremdrift, systemkrav og arbeidsmiljø

 • Introduksjon

 • Intro til portalen

 • Kort om internkontrollen

 • Arbeidsmiljøloven

 • Miljøledelse

 • Innkjøp – hva er det viktig å ha fokus på

 • Oppsummering og gjennomgang av arbeidsoppgaver til neste gang

Det er satt av tid til å jobbe i portalen under kurset. HUSK å ta med egen PC til begge kursdagene.

Mellom kursdagene blir det gitt arbeidsoppgaver bedriften/virksomheten skal jobbe med.

Kursdag 2: Innkjøp, energi, avfall og utslipp, miljørapport og sertifisering

 • Pålogging – status siden sist

 • Miljøkriteriene – viktige temaer og fokus i Miljøfyrtårn

 • Energi, avfall og transport – status og tiltak

 • Miljørapporten – et viktig verktøy

 • Oppsummering og gjennomgang av arbeidsoppgaver før sertifisering

 

Det blir gitt avsluttende arbeidsoppgaver virksomheten skal jobbe med før sertifisering.

Vi avslutter kurset med hva det er viktig å ha fokus på frem mot, og under sertifiseringen.

Program for 4 ukers Webinar:

kl. 10:00—11:00 på Zoom

Webinar 1:

Introduksjon til miljøfyrtårn, portalen, fremdrift og systemkrav

 • Presentasjon av kursholder

 • Intro til Miljøfyrtårn og prosessen til sertifisering

 • Vi blir kjent i portalen

 • Miljøledelse – hva og hvordan

 • Kort om internkontrollen

 • Oppsummering og gjennomgang av arbeidsoppgaver til neste gang

 

Webinar 2: Arbeidsmiljø og innkjøp

 • Kort om arbeidsmiljøloven

 • Miljøledelse fortsetter

 • Risikovurdering og avvikshåndtering

 • Vernerunder og oppfølging av ansatte

 • Oppsummering og gjennomgang av arbeidsoppgaver til neste gang

 

Webinar 3:  Miljøkriteriene – Innkjøp, energi, transport, avfall og utslipp

 • Miljøkriteriene – viktige temaer og fokus i miljøfyrtårn

 • Innkjøp – hva er det viktig å ha fokus på

 • Energi, avfall og transport – status og tiltak

 • Oppsummering og gjennomgang av arbeidsoppgaver til neste gang

 

Webinar 4: Miljørapport og sertifisering

 • Miljørapporten – et viktig verktøy

 • Viktig fokus frem mot, og under sertifiseringen

 • Oppsummering og gjennomgang av arbeidsoppgaver før sertifisering

Miljøfyrtårn.gif

Pris:

 • Web 7500 kr

 • Kurs 8700 kr