Kurs: Bli miljøfyrtårn

Bli miljøvernsertifisert


Et etablert sertifiseringsløp guider dere gjennom prosessen steg for steg. Kursene legger opp til at virksomheten blir klar for sertifisering i løpet av to-tre måneder, men ved god innsats fra virksomhetens side kan dette kortes noe ned.

Det fysiske kurset går over to dager med 2-3 ukers mellomrom, mens webinaret skjer i form av en times nettmøte på samme tidspunkt over 4 uker. Mellom hver kursdagene eller hvert webinar legges det opp til egenarbeid. Kurset inkluderer også konsulentrådgivning i denne prosessen. Kursleder vil følge progresjonen til den enkelte virksomhet gjennom kursets løp, og man får individuell rådgivning etter behov. Det tilbys bistand til alle oppgaver pr. telefon, e-post eller direkte samtaler på kursdag.

Gjennom kursets løp vil virksomheten bli stand til å etablere et Miljøledelsessystem og implementere nødvendige rutiner for å opprettholde dette. 

Hvem kan delta?
Alle virksomheter som har et velfungerende HMS-system og en motivert prosjektleder (miljøfyrtårnansvarlig) med mulighet til å jobbe med miljøforbedringer mellom kursdagene kan delta. Leanspire forbeholder seg retten til å vurdere hvorvidt virksomheten er egnet. Dersom virksomheten har en kompleks drift med betydelig miljøpåvirkning, anbefales isteden en prosess med tilpasset veiledning.

Pris:

  • Web 8000 kr

  • Kurs 9200 kr

SoCentral

Telefon +47 413 03 290

  • Facebook - White Circle