Kurs: Bli miljøfyrtårn

Bli miljøvernsertifisert


Gjennom et fastsatt sertifiseringsløp vil dere guides gjennom prosessen steg for steg. Kursene legger opp til at virksomheten blir klargjort til sertifisering i løpet av ca to - tre måneder, men ved god innsats fra virksomheten er det mulig å korte ned på dette.

Det fysiske kurset går over to dager med 2-3 ukers mellomrom, mens webinaret har en times webinar på samme tidspunkt over 4 uker. Mellom hver av kursdagene/webinarene legges det opp til egenarbeid. Kurset inkluderer også konsulentrådgivning i denne prosessen. Kursleder vil følge progresjonen til den enkelte virksomhet under kursets gang og man får individuell rådgivning der det er behov, og kan få hjelp til alle oppgaver pr. telefon/epost/kursdag.

Virksomhetene vil gjennom kursene settes i stand til å etablere et Miljøledelsessystem i bedriften, og implementere de nødvendige rutiner for å opprettholde dette. 

Hvem kan delta?
Enkeltvirksomheter med et velfungerende HMS-system, og som har en motivert prosjektleder (miljøfyrtårnansvarlig) som kan jobbe med miljøforbedringer mellom kursdagene. Leanspire forbeholder seg retten til å vurdere hvorvidt virksomheten er egnet. Dersom virksomheten har en kompleks drift med betydelig miljøpåvirkning anbefales tilpasset veiledning.

Pris:

  • Web 7500 kr

  • Kurs 8700 kr

SoCentral

Telefon +47 413 03 290

  • Facebook - White Circle