Kurs: Bli Miljøfyrtårn

Bli miljøvernsertifisert


Et etablert sertifiseringsløp guider dere gjennom prosessen steg for steg. Kursene legger opp til at virksomheten blir klar for sertifisering i løpet av to–tre måneder, men ved god egeninnsats fra virksomhetens side kan dette kortes noe ned.

Det fysiske kurset går over to dager med 2–3 ukers mellomrom, mens webinaret skjer i form av en times nettmøte på samme tidspunkt over 4 uker. Mellom hver kursdag eller hvert webinar legges det opp til egenarbeid med tildelte oppgaver. Kurset inkluderer også konsulentrådgivning i denne prosessen. Kursleder vil følge progresjonen til den enkelte virksomhet gjennom kurset, og man får individuell rådgivning etter behov. Det tilbys bistand til alle oppgaver pr. telefon, e-post eller direkte samtaler på kursdagen.

I løpet av kurset vil virksomheten bli stand til å etablere et Miljøledelsessystem og implementere nødvendige rutiner for å opprettholde dette. 

Hvem kan delta?
Alle virksomheter som har et velfungerende HMS-system og en motivert prosjektleder (miljøfyrtårnansvarlig) med mulighet til å jobbe med miljøforbedringer mellom kursdagene, kan delta. Leanspire forbeholder seg retten til å vurdere hvorvidt virksomheten er egnet. Dersom virksomheten har en kompleks drift med betydelig miljøpåvirkning, anbefales isteden en prosess med tilpasset veiledning.

Miljøfyrtårn.gif

Pris:

  • Web 8000 kr

  • Kurs 9200 kr