Bærekraft

lean20-2.gif

Bærekraft er filosofien bak det grønne skiftet vi nå ser. Hvordan kan bærekraft implementeres i næringslivet? 

Bærekraftig utvikling betyr ofte at kortsiktige økonomiske hensyn må vike for langsiktige miljøhensyn. Historisk sett er vår norske velstand bygget nesten uten hensyn til miljøet. Heldigvis innser flere og flere bedrifter og virksomheter at de nå må ta ansvar, og velge langsiktige løsninger som tar hensyn til de tre pilarene bærekraft består av: ytre miljø, sosiale forhold og økonomi.
Bærekraft innebærer at bedriften må ta ansvar for at deres produksjon og produkter ikke forurenser miljøet eller utarmer jorden vår. Altså: Vi må handle på en måte som gjør verden til et bedre sted for oss som lever nå, uten å ødelegge for kommende generasjoner.  

Det er bra for miljøet at kundene begynner å etterspørre større ansvarlighet, og det vil også medføre at bærekraftig drift blir økonomisk lønnsomt. Jeg hjelper bedrifter i gang med prosessen, både gjennom egne kurs og workshops.

Gå til kurspåmelding
 

Ta kontakt for mer info