top of page
Foggy Forest

KURS I BÆREKRAFT

lean20-2.gif

1.-2. nov. 2023

Scandic Solli, Oslo

Bærekraft i praksis

Dato kommer

Kurs kommer

Dato kommer

Kurs kommer

Bærekraft er god business/ Bærekraft i praksis

 

Hva er det og hva betyr det for din bedrift?

Leanspire holder kurs i regi av Tekna på Bærekraft er god business! Dette kurset viser deg hvordan bærekraft kan bli en viktig differensiator for din bedrift. Se mer om kurset på kurssiden til Tekna.

Endringer i opinionen bidrar nå, sammen med FNs bærekraftsmål, til å påvirke rammebetingelsene for både offentlig og privat sektor. Forretningsmodeller og -praksis merker nå kravene til grønn vekst, teknologiske nyvinninger og økt fokus på bærekraftige produkter.

Stadig flere forbrukere foretrekker nå virksomheter som har et genuint ønske om å bidra til en positiv endring i verden. Det leder næringslivet i retning av ikke bare å ha lønnsomme produkter, men til også å ta et sosial ansvar gjennom sin strategi, markedsføring og kommunikasjon.

Dette kurset gir en grundig innføring i begrepet bærekraft og hvilken betydning dette har for din virksomhet. Det finnes flere studier som viser at bærekraft er lønnsomt, om man bare tar de riktige grepene.

Kurset gir deg følgende utbytte: ​

  • Du lærer mer om hva bærekraft er, og hvordan det påvirker din bedrift.

  • Du blir bedre kjent med FNs bærekraftsmål og hvordan bruke disse i markedsføringen

  • Du vil forstå hva som skiller bedrifter som driver med grønnvasking fra virkelig bærekraftige bedrifter

  • Du vi se hvilke viktige suksessfaktorer som gjør dette lønnsomt

  • Du vil kunne implementere dette i egen virksomhet

Undervisningsform

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner og øvelser. Du vil få konkrete oppgaver underveis, og deler av kurset består av at hver bedrift jobber på egen hånd eller sammen med andre i samme bransje. Kursleder sørger for at læringen er både praktisk og erfaringsbasert. Ingen forkunnskaper kreves.

Hvem kan delta

Dette kurset er for alle som ønsker å lære mer om bærekraft, og hvordan deres bedrift kan møte samfunnets krav om et grønt skifte.

hege-darkblue.jpg

Hege Sletnes

bottom of page